İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kuruluş olarak;

     Farkındalığı ve katılımı üst seviyede olan çalışanların oluşturduğu bir takım ile, kaza ve sağlık risklerimizi önlemek veya kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmak amacıyla;

  • Kazaları önleyecek, çalışanların sağlığını koruyacak şekilde çalışmak.
  • Çalışanlarımıza “Güvenli Davranış” bilinci kazandıracak eğitimler vermek.
  • Kazaları azaltacak önlemler almak ve teknolojik gelişimlere ayak uydurmak.
  • Tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayacak yöntemler geliştirmek.
  • İSG ile ilgili yükümlü olduğumuz mevzuat ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak.
  • Çalışma ortamımızı, iş yapma yöntemlerimizi ve  iş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefleyerek gerekli  kaynakları sağlamak.
Taahhüdümüzdür.